เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สหชัยเอกประสิทธิ์ จำกัด

           ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับท่อประปา,อุปกรณ์,วาล์วน้ำทั้งที่ซึ่งใช้ในงานก่อสร้างงานอุตสาหกรรม และงานเกษตรกรรมตลอดจนงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆมากว่า30ปี บริษัทฯได้คิดค้นพัฒนาปรับปรุงทั้งคุณภาพสินค้าและการบริการมาโดยตลอดและมุ่งมั่นที่จะ ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานหลากหลายเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ยึดมั่นความถูกต้อง จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

จวบจนทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องยืนหยัดแข็งแกร่งเป็นกลุ่มบริษัทในนาม สหชัยกรุ๊ป

ได้อย่างภาคภูมิใจในปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทฯยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย,นำเข้าและส่งออก

วาล์วน้ำ วาล์สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประปา จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

"เรากลุ่มบริษัท สหชัยกรุ๊ป ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงสินค้าและ บริการของเราให้ดียิ่งขึ้นตลอดไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ในปัจจุบันและอนาคต"