สามทางวายลด เชื่อม


รายละเอียดสินค้า


55x40 (2x1 1/2") 80x40(3x1 1/2") 125x80(5x3") 125x100(5x4") 150x55(6x2") 150x80(6x3") 150x100(6x4") 150x125(6x5") 200x80(8x3") 200x100(8x4") 200x125(8x5") 200x150(8x6") 250x150(10x6")250x200(10x8") 300x100(12x4") 300x150(12x6") 300x200(12x8") 300x250(12x10")
133 ซอย44 ถนนพระราม2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150