อุปกรณ์พีวีซีสีฟ้า[ฉีด][ทำมือ]


133 ซอย44 ถนนพระราม2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150