อุปกรณ์ร้อยสาย[ขาว/เหลือง]


133 ซอย44 ถนนพระราม2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150