เทปพันเกลียว MTD

เทปพันเกลียว MTD

จบทุกปัญหา น้ำรั่ว น้ำซึมตามร่องเกลียว

เทปพันเกลียว MTD

หนา นุ่ม ยืดหยุ่นดี แนบสนิททุกร่องเกลียว จบทุกปัญหาน้ำรั่ว