สินค้าของเรา

หน้าแปลนเชื่อม

***ราคาสินค้าเป็นราคาตั้งไม่รวมส่วนลด***

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

อุปกรณ์สแตนเลส

***ราคาสินค้าเป็นราคาตั้งไม่รวมส่วนลด***

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

อุปกรณ์เหล็ก

***ราคาสินค้าเป็นราคาตั้งไม่รวมส่วนลด***

Responsive image

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

อุปกรณ์ทองเหลือง

***ราคาสินค้าเป็นราคาตั้งไม่รวมส่วนลด***

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

อุปกรณ์ในห้องน้ำ

***ราคาสินค้าเป็นราคาตั้งไม่รวมส่วนลด***

Responsive image

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีสีฟ้า(TOP)

***ราคาสินค้าเป็นราคาตั้งไม่รวมส่วนลด***

Responsive image Responsive image Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

ฝักบัว/สายชำระ

***ราคาสินค้าเป็นราคาตั้งไม่รวมส่วนลด***

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

เช็ควาล์ว/ฟุตวาล์ว/ วายสแตนเนอร์

ผลิตจากทองเหลืองที่มีคุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

***ราคาสินค้าเป็นราคาตั้งไม่รวมส่วนลด***

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

บอลวาล์ว /มินิบอลวาล์ว / ประตูน้ำ/สามทาง/มินิสต๊อปวาล์ว

บอลวาล์ว (ฺBall Valve) เป็นวาล์วที่ทำหน้าที่ปิดเปิดเพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำหรือของเหลว ตัววาล์วเป็นทรงกลม มีรูตรงกลาง มีหลายวัสดุให้เลือกใช้ เช่น ทองเหลือง สแตนเลส เหล็ก พีวีซี เป็นต้น ข้อดีของบอลวาล์วคือ สามารถปิดการไหลของของเหลวได้สนิทและรวดเร็ว ปรับอัตราการไหลได้สะดวก ง่ายต่อการควบคุม มีความคงทน และมีให้เลือกใช้หลายแบบ 
เกทวาล์ว (Gate Valve)  หรือประตูน้ำเป็นวาล์วที่ใช้สำหรับเปิดปิดการไหลในท่อ ลักษณะการทำงานจะเป็นการเลื่อนแผ่นทองเหลืองขึ้นหรือลงเพื่อเป็นการเปิดหรือปิดทางไหล ลักษณะคล้ายกับประตูกั้นน้ำ บางคนจึงเรียกเกทวาล์วว่า ประตูน้ำ ข้อดีของเกทวาล์วคือ เป็นวาล์วที่มีแรงเสียดทานการไหลต่ำมากเมื่ออยู่ในตำแหน่งเปิด สามารถใช้กับของไหลได้หลายชนิด ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย มีหลายขนาดและหลายวัสดุให้เลือกใช้Responsive image

***ราคาสินค้าเป็นราคาตั้งไม่รวมส่วนลด***

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

ก็อกน้ำ/มิเตอร์น้ำ

"ก็อกน้ำคุณภาพ ที่คุณไว้วางใจ"

***ราคาสินค้าเป็นราคาตั้งไม่รวมส่วนลด***

Responsive image

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

น้ำยาประสานท่อ (ท่อน้ำไทย)

กาวทาท่อ  "ท่อน้ำไทย"
                         
 กาวทาท่อ PVC พีวีซี ตรา ท่อน้ำไทย สามารถใช้ทั้งกับท่อรับความดัน และท่อไม่รับความดัน มีความเข้มข้นของเนื้อน้ำยาพอเหมาะ สัมพันธ์กับลักษณะการอัดตัวโดยอาศัยความเรียวระหว่างท่อและข้อต่อ สามารถละลายเนื้อท่อและข้อต่อ ให้หลอมอัดประสานสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงระเหยแห้งไป ไม่มีสารพิษ หรือโลหะหนักต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนออกมาภายหลังจากการนำไปใช้งาน ไม่ทำให้ของเหลว มีกลิ่น สี และรส ผิดแผกไปจากเดิม ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน มอก. 1032-2534
คุณสมบัติสินค้า
- มีความเข้มข้นของเนื้อน้ำยาพอเหมาะ สัมพันธ์กับลักษณะการอัดตัวโดยอาศัยความเรียวระหว่างท่อและข้อต่อ
- สามารถละลายเนื้อท่อและข้อท่อ ให้หลอมอัดประสานสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงระเหยแห้งไป
- ไม่มีสารพิษ หรือโลหะหนักต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนออกภายหลังการนำไปใช้

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

น้ำยาประสานท่อ (SCG) "ชนิดใส"

"น้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี เหนือกว่าประสิทธิภาพการละลายเนื้อพีวีซีคุณภาพสูง มั่นใจได้ว่า ท่อและข้อต่อพีวีซี ต่อสนิท ละลายติดเป็นเนื้อเดียว"

นํ้ายาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี ชนิดใส (SCG Solvent Cement Standard) เป็นนํ้ำยาประสานท่อชนิดธรรมดา ความหนืดตํ่า เนื้อใส ทําให้สามารถทํางานได้ง่ายขึ้น และสามารถ ปรับแต่งท่อก่อนการใช้งานได้ เหมาะกับการต่อท่อที่มีขนาดใหญ่ งานต่อท่อทั่วไปและงานที่ไม่เร่งใช้งาน มาตรฐานคุณภาพได้รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.เลขที่ 1032-2534มีค่า VOCs หรือ สารระเหย 88.6 g/l และตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน** ซึ่งกําหนดไว้ ไม่ให้ผลิตภัณฑ์น้ำยาประสานท่อมีค่า VOCs เกิน 510 g/l ทําให้ปลอดภัยต่อการนําไปใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานบ้านและอาคารทั่วไป
- ความเข้มข้นพอเหมาะ จึงต่อประกอบและปรับแต่งได้
- มีประสิทธิภาพในการละลายท่อ และข้อต่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- มาตรฐาน มอก.
ศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
- คุณภาพที่เหนือกว่า
- การบริการที่เหนือกว่า
- ความพร้อมที่เหนือกว่า

คำแนะนำ และข้อควรระวัง
1.ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
2.เลือกใช้สินค้าใช้สินค้าในแต่ละชั้นคุณภาพ ให้ตรงกับประเภทและคุณสมบัติของการใช้งาน หากเลือกใช้ไม่เหมาะสมอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการแตกรั่วได้
3.หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
4.หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
มอก. 1032-2534

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

น้ำยาประสานท่อ (SCG)

"น้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี เหนือกว่าประสิทธิภาพการละลายเนื้อพีวีซีคุณภาพสูง มั่นใจได้ว่า ท่อและข้อต่อพีวีซี ต่อสนิท ละลายติดเป็นเนื้อเดียว"

 นํ้ายาประสานท่อพีวีซีเอสซีจีชนิดเข้มข้น (SCG Solvent Cement High Pressure)
เป็นน้ำยาประสานท่อชนิดเข้มข้น ความหนืดสูง เนื่องจากมีเนื้อน้ำยาอยู่มาก ทําให้ไม่ไหลย้อยขณะทํา
การประกอบเหมาะกับการต่อท่อที่ต้องการคุณภาพสูง และเร่งใช้งาน
เนื้อน้ำยามีความเข้มข้นสูง จึงสามารถ
เชื่อมท่อ และข้อต่อที่มีช่องว่างระหว่าง 0.1-0.2 มม.ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล เช่น ASTM D2564,
BS4346, DIN169790 และมอก.1032-2534สามารถยึดติดท่อได้อย่างรวดเร็ว และรับแรงดันได้สูงถึง 16 บาร์
มีค่า VOCs หรือสารระเหย 69.2 g/l และตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน** ซึ่งกําหนดไว้ ไม่ให้ผลิตภัณฑ์
นํ ้ายาประสานท่อมีค่า VOCs เกิน 510 g/l ทําให้ปลอดภัยต่อการนําไปใช้งาน

- เหมาะสำหรับงานรับแรงดันสูง สามารถรับแรงดันสูงถึง 16 บาร์
- เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมเร่งด่วน
- มีประสิทธิภาพในการละลายท่อ และข้อต่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- มาตรฐานคุณภาพระดับสากล
ศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
- คุณภาพที่เหนือกว่า
- การบริการที่เหนือกว่า
- ความพร้อมที่เหนือกว่า
คำแนะนำ และข้อควรระวัง
1.ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
2.เลือกใช้สินค้าใช้สินค้าในแต่ละชั้นคุณภาพ ให้ตรงกับประเภทและคุณสมบัติของการใช้งาน หากเลือกใช้ไม่เหมาะสมอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการแตกรั่วได้
3.หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
4.หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
มอก. 1032-2534

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

ท่อยางกันทรุด (Flex)

ผลิตจากยางธรรมชาติ ทนทุกสภาวะอากาศ มีความยืดหยุ่นสูง คุณภาพดี ใช้เพื่อเป็นข้อต่อระหว่างท่อ PVC หรือ ท่อประปาที่ต้องการการยืดหยุ่นตัว และ ป้องกันการแตก เช่น ท่อถังบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง ท่อรางน้ำฝน เพื่อป้องกันท่อแตกในกรณีที่มีการทรุดตัวของชั้นดิน ง่ายต่อการใช้งาน และ สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานซ่อม งานติดตั้งใหม่ และใช้สำหรับงานฝังดิน
คุณสมบัติ
-ทนทุกสภาวะอากาศแม้อยู่ใต้ดิน
-เนื้อยางมีความคงทนไม่เสื่อมสภาพง่าย
-โครงมีความยืดยุ่ยป้องกันการยุบตั

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

น้ำยาประสานท่อ (TOP)

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ยี่ห้อ TOP #ของดีที่ช่างเลือกใช้มานาน
- ผลิตจากกาวคุณภาพดี มีความเข้มข้นของเนื้อน้ำยาพอเหมาะ
- มีประสิทธิภาพในการละลายเนื้อพีวีซีดีเยี่ยม เนื้อท่อละลายติดกัน ไร้ปัญหาน้ำรั่วซึม
- เหมาะสำหรับ งานทั่วไป ต่อเติม ซ่อมแซม ตามบ้านหรืออาคาร งานประปา
- ราคาย่อมเยา

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

ท่อและอุปกรณ์ PPR

ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงมาตรฐานยุโรป สามารถทนแรงดันได้สูงสุด 10 บาร์ ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 60°c น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานประปาน้ำร้อน และงานประปาในอาคารสูง
- ทนรับแรงดันได้สูงสุด 10 บาร์
- ทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุดถึง 60°c
- สะอาด ไม่เป็นสนิม ปราศจากโลหะหนักและสิ่งปนเปื้อน
- ประหยัดพลังงาน รักษาอุณหภูมิของน้ำได้ดีกว่าท่อโลหะ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- น้ำหนักเบา และราคาถูกกว่า เมื่อเทียบกับท่อทองแดง
- ติดตั้งง่าย เชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยความร้อน ไม่รั่วซึม
วัสดุ : พีวีซีเรซิน

คำแนะนำ และข้อควรระวัง
1.ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
2.เลือกใช้สินค้าในแต่ละชั้นคุณภาพ ให้ตรงกับประเภทและคุณสมบัติของการใช้งาน หากเลือกใช้ไม่เหมาะสมอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการแตกรั่วได้
3.หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
4.หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

Responsive image

Responsive image

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

ตัวแทนจัดจำหน่าย

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับท่อประปา, อุปกรณ์, วาล์วน้ำ ทั้งที่ซึ่งใช้ในงานก่อสร้างงานอุตสาหกรรม