น้ำยาประสานท่อ (SCG)

น้ำยาประสานท่อ (SCG)

ราคา ติดต่อสอบถาม โทร : +662-898-6481
สต๊อคสินค้า มีสินค้า
รายละเอียดสินค้า

"น้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี เหนือกว่าประสิทธิภาพการละลายเนื้อพีวีซีคุณภาพสูง มั่นใจได้ว่า ท่อและข้อต่อพีวีซี ต่อสนิท ละลายติดเป็นเนื้อเดียว"

 นํ้ายาประสานท่อพีวีซีเอสซีจีชนิดเข้มข้น (SCG Solvent Cement High Pressure)
เป็นน้ำยาประสานท่อชนิดเข้มข้น ความหนืดสูง เนื่องจากมีเนื้อน้ำยาอยู่มาก ทําให้ไม่ไหลย้อยขณะทํา
การประกอบเหมาะกับการต่อท่อที่ต้องการคุณภาพสูง และเร่งใช้งาน
เนื้อน้ำยามีความเข้มข้นสูง จึงสามารถ
เชื่อมท่อ และข้อต่อที่มีช่องว่างระหว่าง 0.1-0.2 มม.ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล เช่น ASTM D2564,
BS4346, DIN169790 และมอก.1032-2534สามารถยึดติดท่อได้อย่างรวดเร็ว และรับแรงดันได้สูงถึง 16 บาร์
มีค่า VOCs หรือสารระเหย 69.2 g/l และตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน** ซึ่งกําหนดไว้ ไม่ให้ผลิตภัณฑ์
นํ ้ายาประสานท่อมีค่า VOCs เกิน 510 g/l ทําให้ปลอดภัยต่อการนําไปใช้งาน

- เหมาะสำหรับงานรับแรงดันสูง สามารถรับแรงดันสูงถึง 16 บาร์
- เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมเร่งด่วน
- มีประสิทธิภาพในการละลายท่อ และข้อต่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- มาตรฐานคุณภาพระดับสากล
ศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
- คุณภาพที่เหนือกว่า
- การบริการที่เหนือกว่า
- ความพร้อมที่เหนือกว่า
คำแนะนำ และข้อควรระวัง
1.ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
2.เลือกใช้สินค้าใช้สินค้าในแต่ละชั้นคุณภาพ ให้ตรงกับประเภทและคุณสมบัติของการใช้งาน หากเลือกใช้ไม่เหมาะสมอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการแตกรั่วได้
3.หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
4.หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
มอก. 1032-2534

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

Realated products