น้ำยาประสานท่อ (SCG) "ชนิดใส"

น้ำยาประสานท่อ (SCG) "ชนิดใส"

ราคา ติดต่อสอบถาม โทร : +662-898-6481
สต๊อคสินค้า มีสินค้า
รายละเอียดสินค้า

"น้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี เหนือกว่าประสิทธิภาพการละลายเนื้อพีวีซีคุณภาพสูง มั่นใจได้ว่า ท่อและข้อต่อพีวีซี ต่อสนิท ละลายติดเป็นเนื้อเดียว"

นํ้ายาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี ชนิดใส (SCG Solvent Cement Standard) เป็นนํ้ำยาประสานท่อชนิดธรรมดา ความหนืดตํ่า เนื้อใส ทําให้สามารถทํางานได้ง่ายขึ้น และสามารถ ปรับแต่งท่อก่อนการใช้งานได้ เหมาะกับการต่อท่อที่มีขนาดใหญ่ งานต่อท่อทั่วไปและงานที่ไม่เร่งใช้งาน มาตรฐานคุณภาพได้รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.เลขที่ 1032-2534มีค่า VOCs หรือ สารระเหย 88.6 g/l และตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน** ซึ่งกําหนดไว้ ไม่ให้ผลิตภัณฑ์น้ำยาประสานท่อมีค่า VOCs เกิน 510 g/l ทําให้ปลอดภัยต่อการนําไปใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานบ้านและอาคารทั่วไป
- ความเข้มข้นพอเหมาะ จึงต่อประกอบและปรับแต่งได้
- มีประสิทธิภาพในการละลายท่อ และข้อต่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- มาตรฐาน มอก.
ศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
- คุณภาพที่เหนือกว่า
- การบริการที่เหนือกว่า
- ความพร้อมที่เหนือกว่า

คำแนะนำ และข้อควรระวัง
1.ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
2.เลือกใช้สินค้าใช้สินค้าในแต่ละชั้นคุณภาพ ให้ตรงกับประเภทและคุณสมบัติของการใช้งาน หากเลือกใช้ไม่เหมาะสมอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการแตกรั่วได้
3.หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
4.หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
มอก. 1032-2534

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

Realated products