น้ำยาประสานท่อ (ท่อน้ำไทย)

น้ำยาประสานท่อ (ท่อน้ำไทย)

ราคา ติดต่อสอบถาม โทร : +662-898-6481
สต๊อคสินค้า มีสินค้า
รายละเอียดสินค้า

กาวทาท่อ  "ท่อน้ำไทย"
                         
 กาวทาท่อ PVC พีวีซี ตรา ท่อน้ำไทย สามารถใช้ทั้งกับท่อรับความดัน และท่อไม่รับความดัน มีความเข้มข้นของเนื้อน้ำยาพอเหมาะ สัมพันธ์กับลักษณะการอัดตัวโดยอาศัยความเรียวระหว่างท่อและข้อต่อ สามารถละลายเนื้อท่อและข้อต่อ ให้หลอมอัดประสานสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงระเหยแห้งไป ไม่มีสารพิษ หรือโลหะหนักต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนออกมาภายหลังจากการนำไปใช้งาน ไม่ทำให้ของเหลว มีกลิ่น สี และรส ผิดแผกไปจากเดิม ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน มอก. 1032-2534
คุณสมบัติสินค้า
- มีความเข้มข้นของเนื้อน้ำยาพอเหมาะ สัมพันธ์กับลักษณะการอัดตัวโดยอาศัยความเรียวระหว่างท่อและข้อต่อ
- สามารถละลายเนื้อท่อและข้อท่อ ให้หลอมอัดประสานสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงระเหยแห้งไป
- ไม่มีสารพิษ หรือโลหะหนักต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนออกภายหลังการนำไปใช้

Responsive image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line

Related image

ติดต่อสอบถามที่นี้

Line
Related image

Realated products